Over Tsi Mo

Tsi Mo Klassieke Acupunctuur

Het toepassen van acupunctuur via de Vijf Elementenleer is al heel oud. Deze vorm van acupunctuur is de bakermat van alle vormen van acupunctuur.

Vanuit de Vijf Elementenleer en de verfijning van de polsdiagnostiek heeft Ton van der Molen zijn acupunctuurmethode ontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in een Nieuwe Wet van Vijf Elementen. Op deze methode is zijn opleiding gestoeld.

Een goed begrip van de Elementenleer, waarin de Organen met al hun verschillende menselijke aspecten (fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel, zintuiglijk, enz.) hun plek hebben, maakt dat problemen bij de oorsprong ervan kunnen worden opgelost.

Er wordt binnen deze leer geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende menselijke aspecten. Alle aspecten van de mens worden steeds in de onderlinge samenhang gevoeld in de pols, bezien en behandeld.
Door de combinatie van het polsvoelen en het op de juiste manier hanteren van de Acupunctuurwetten binnen de Elementenleer kan een Organisme vaak met één enkele naald weer in balans worden gebracht.

Om de Tsi Mo – Klassieke Acupunctuur goed te kunnen toepassen is het van essentieel belang om een goede werkdiagnose te stellen. Hiervoor wordt de polsdiagnostiek gebruikt.

Ton van der Molen heeft de polsdiagnostiek ontwikkeld en gedurende zijn werkzame leven in hoge mate verfijnd en ‘eenvoudig’ toepasbaar gemaakt. Deze vorm van polsdiagnostiek geeft een heel duidelijk beeld van de toestand van de Organen. Hierdoor zijn oude belastingen of ‘storingen in wording’ haarscherp vast te stellen en te lokaliseren.

Door goed de pols te voelen krijgt de acupuncturist een duidelijk beeld van de gezondheidstoestand van de cliënt. Daardoor heeft hij een stevig instrument in handen om tot de juiste naaldkeuze te komen.
De polsdiagnose beperkt zich niet tot enkel de Hoofdmeridianen, maar beslaat ook de Oer- en Wondermeridianen die gerelateerd zijn aan de basisconstitutie van de mens en de homeostase. Deze zgn. Wondermeridianen zijn duidelijk te voelen en te onderscheiden in de pols. Hierdoor kan met veel inzicht en adequaat ook op diepe problematieken worden ingegaan.
Doordat Ton van der Molen zo lang werkzaam is geweest als acupuncturist en zich altijd open is blijven stellen voor nieuwe ontwikkelingen, heeft hij nieuwe meridianen ontdekt.

Eens te meer blijkt dat als de mens evolueert niet alleen tanden, staarten en beharing verdwijnen en oren veranderen, maar er ontstaan ook veranderingen in het energetische systeem.
Samen met groeiende belastingen (erfelijke aandoeningen, verzwakkingen in het immuunsysteem, stralings- en vervuilingsproblemen, voedingsproblemen, enz.) groeien ook de mogelijkheden om deze problemen via de acupunctuur aan te pakken.